malawywrotka.pl

Odwodnienie Walendów

Na zlecenie klienta na początku pracy wykonaliśmy odwodnienie terenu połączone z odbiorem wody opadowej z dachu. Prace były wykonywane w Walendowie w Gminie Nadarzyn. Odwodnienie zostało wykonane następująco: rura drenażowa obsypana żwirem a nadmiar wody został doprowadzony do studni kregowych zakopanych również przez naszą firmę. Końcowym etapem prac było nawiezienie ziemi ogrodowej i rozplantowanie. Tak przygotowany teren pod trawnik pozostało już tylko obsiać.


Poprzednia realizacja

uploaded/odwodnienie_trawnik_rozalin/00.jpguploaded/odwodnienie_trawnik_rozalin/01.jpguploaded/odwodnienie_trawnik_rozalin/02.jpg

Odwodnienie Rozalin

Dla klienta w Rozalinie wykonaliśmy system zbierania wody opadowej z dachu do szczelnej studni kręgowej.