malawywrotka.pl

Wykonanie drogi Strzeniówka

Wykorytowanie terenu na droge. Przez droge wykonaliśmy przepust do poprowadzenia w przyszłości kabli. Teren drogi został wyłożony włókniną drogową aby zabezpieczyć warstwy nawożonego kruszywa i piachu.
Po nawiezieniu podsypu wyrównaliśmy i zagęściliśmy podloże aby następnie przywieźć tłuczeń z gruzu mielonego. Tak wykonana droga i parking zostały na koniec zagęszczone.

Korytowanie terenu pod drogę i parkingWyrównanie terenu pod drogęWyrównanie terenu pod drogęUłożenie maty drogowej zabezpieczającej drogę przed zniszczeniemUłożenie maty drogowej zabezpieczającej drogę przed zniszczeniemNawiezienie podsypu oraz tłucznia drogowego na drogęRozwiezienie piachu oraz zagęszczenie terenu pod tłuczeńRozwiezienie piachu oraz zagęszczenie terenu pod tłuczeń

Poprzednia realizacja

uploaded/parking_wojtek/00.jpguploaded/parking_wojtek/01.jpguploaded/parking_wojtek/02.jpg

Wykonanie parkingu z tłucznia Nadarzyn

Usługa wykonania drogi oraz parkingu.