malawywrotka.pl

Wykonanie parkingu z tłucznia Nadarzyn

Wykonanie drogi oraz parkingu. Prace rozpoczeliśmy od wykorytowania ziemi. Następnie przywieźliśmy podsyp, wyrównaliśmy podłoże oraz przywieźliśmy tłuczeń. Cała powierzchnia została dokładnie zagęszczona i wyrównana.

Korytowanie pod drogę NadarzynWywóz niepotrzebnej ziemi NadarzynNawiezienie podsypu NadarzynTransport tłucznia mała wywrotką Nadarzyn

Poprzednia realizacja

uploaded/podjazd_rusiec/podjazd_rusiec_01.jpguploaded/podjazd_rusiec/podjazd_rusiec_02.jpguploaded/podjazd_rusiec/podjazd_rusiec_03.jpg

Wykonanie podjazdu Rusiec

Wykonania podjazdu i chodnika z kruszywa betonowego wykończonego kruszywem kamiennym.

Następna realizacja

uploaded/droga_kokosowa/00.jpguploaded/droga_kokosowa/01.jpguploaded/droga_kokosowa/02.jpg

Wykonanie drogi Strzeniówka

Droga nawieziona tłuczniem drogowym.